?

Log in

Ang Bukas Ng Pag-Ibig

« previous entry | next entry »
May. 28th, 2011 | 10:15 am

Ang Bukas Ng Pag-Ibig
sagot sa Hindi kita IIbigin

Kung iibig man ako
muli ngayon
handa kong kapitan
ang isang punyal
na kumikitil ng kaligayahan....

kung iibig man ako
muli ngayon
handa akong pumagitna
sa trahedya na dumidiskaril ng mga akala...

kung iibig man ako
muli ngayon
handa akong mabartolina
maipakita lang ang wagas kong katapatan....

ubos lakas kong susubukan
at sasalubungin
mga unos at galit ng kapaligiran
at iibigin kita
dahil mas minamahal
kita...

ngayon...

ngunit ang aking Pag-ibig
kung IIbig mang muli
ay may isa pang mukha
ng pagmamahal...

di lamang kita iibigin
dahil ikaw ay ikaw
ang pag ibig ko sa iyo ay
pag-ibig din sa bayan

tulad ng aking pagmamahal
sa masang inaapi at pinagsasamantalahan
tulad ng pagkapit ng mga magsasaka
sa mapagpalayang alyansa sa mga manggagawa

tulad ng higpit na pagkakatangan ng karit ng mga magbubukid
at maso ng mga manggagawa ganyan ko ikukumpara
ang higpit ng aking
pagmamahal

tulad ng tamis sa masasayang mukha ng mga di kilalang taong
sumasalubong sa mga pwersang mapagpalaya kung silay dumarating
duon sa lalawigan ng ating bayan

iyan ang bukas ng pag-ibig na
maiialay sa iyo
isang pag-ibig na di makasarili
isang pag-ibig na di lamang para ating dalawa

isang taus pusong pag-ibig
na pinanday ng karanasan
sa mga luma at bagong kwento
ng pakikibaka
ng isang bayan na mayaman
ngunit mahirap

ang bukas
ng aking Pag-ibig
ay iyo....


emil
mayo,2011
zapote
Link | Leave a comment | Share

Comments {1}

(no subject)

from: gmuronejo
date: Nov. 3rd, 2011 06:01 am (UTC)
Link

What a great resource!

Reply | Thread