?

Log in

2 tula ng Pag-ibig para Buwan ng mga Puso

« previous entry | next entry »
Feb. 7th, 2012 | 11:30 pm
mood: awake

1.
Panata ng Isang Peti-Burges Sa Harap ng Huling Bote ng Serbesa
ni Emil Yap

habang inuubos ang huling bote
ng serbesa
nakamasid pa rin mga namumungay kong mata
sa labas ng bintana
sa mga taong nagsisidaan
mauusok na sasakyan
nakakasilaw na mga liwanag
kalyeng sementado
napakagulong kapaligiran
gabing madilim
hindi inaalintana
kahit oras na lumilipas
buwang banaag
nagbabalik gunita
ng makita tatong alakdan
hanging banayad
na lumilipad kasabay ng paghampas
sa hapis kong mukha
lumalatay nang bahagya

may lamig na dulot
yumakap sa balat
sa bawat tagay
sa malamig na serbesa
nagdudulot init hanggan
kaloob looban
himaymay ng laman
nalalangong pilit
pagsalag lumbay
sa purong damdamin
abang buhay
naglalaro sa kawalan
namuong pagmamahal
para sa pusong pagal
ikaw
na taga banal na kabundukan
isip na uhaw
sa magdamag
sabik na naghihintay
sa iyong pagdating
inaaninag bawat anino
na kumikilos sa labas
kasiyahan ng pag-asa
ng kinabukasan
ikaw
walang iba
sa huling tagay ng huling bote
ng malamig na serbesa
nabuo ang panata
iuupo sa pusong dalisay
aalayan ng pinong
pag-ibig
na hindi mapagkunwari
Pag-ibig
na inilaang tunay
sa iyo lamang...


_____________

2.
Ang Pag-ibig sa Araw ng Katapusan ng Mundo
ni Emil Yap


"I love you without knowing how,
or when, or from where.
I love you simply,
without problems or pride:
I love you in this way because
I do not know any other way of loving but this,
in which there is no I or you,
so intimate that your hand upon my chest is my hand,
so intimate that when I fall asleep your eyes close."

— Pablo Neruda
(100 Love Sonnets: Cien sonetos de amor)


sa paghampas ng hangin sa aking mukha
nagpipitik bulag ang mga imahinasyon ng mga nakalipas
nangingiti ... napapaluha.... inaalala....
kanina dalawang araw bago ang katapusan ng mundo....

akoy magbabalik muli sa tag-ulan ng mga pangarap
ihahanda ang bagong punla ng mapulang umaga
hahamon ng mga kasiyahan sa makulay na larawan
bubulong sa mga anito para sa katiyakan ng mga pangako....

pinag-isa ang puso para sa bagong hinaharap
pagsasamang ganap para sa kaligayahang lubos
mga elemento sa istrukturang pinanday
ng mga salita at pangungusap ng mapanglabang makata

iiwanan na ang lumang kabanata ng nakaraan
magkatuwang sa paghahanda
magkatuwang sa paglilinang
magkatuwang sa pagbabago....

iisa ang pangarap
sa magkaibang larawan
ng mapaghamong mga salita
at makukulay na guhit....

ang paglalakad paikot at pabalik
sa mga daang maiinit ng urban
sa apat na lugar ng magulong espasyo
saksi ang burgesyang kapaligiran

pagmamahal na isinasabog
ng mga kaluluwang banal
ngiti,
kwento,
milagro,
pag-ibig,
dalawang araw bago ang katapusan ng mundo

Link | Leave a comment | Share

Comments {0}